EXTREME+ Bond Aid 16 oz

EXTREME+SKU:6899
filler

Giá:
$22 $27.50

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng $100+

Est. delivery by Monday, Jun 21

Mô tả

  • Bond Aid Ph Balancing Agent 
  • Maximizes adhesion
  • Adjust the pH of the natural nail
  • Advanced Patented Forumal

Payment & Security

American Express Apple Pay Discover JCB Mastercard PayPal Venmo Visa

Lưu ý thanh toán

Vận chuyển ước tính

You may also like

Recently viewed