1/ GEL MẮT MÈO EXTREME+TM PLATINUM

2/ CÁCH SỬ DỤNG BỘT CHROME EXTREME+TM

3/ CÁCH SỬ DỤNG EXTREME+TM FOIL GEL

4/ EXTREME+TM 2 IN 1 DIP & EMA HOLOGIC

5/ CÁCH SỬ DỤNG EXTREME+TM ETHER FLAKE

6/ CÁCH THIẾT KẾ BẰNG JELLY GEL

7/ CÁCH LÀM OMBRE BẰNG GEL

8/ CÁCH PHẤN OMBRE

9/ CÁCH LÀM THÚ VỊ NHÚNG

10/ CÁCH THIẾT KẾ GEL

11/ CÁCH SỬ DỤNG GELER TẨY TRANG MAGIC GEL

12/ CÁCH SỬ DỤNG EXMTREME+ CAT EYE GEL 5D

13/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GEL 5D CAT EYE 2

14/ GELERY BẠCH KIM 2 TRONG 1

15/ GELERY PLATINUM 3 IN 1 PHỐI MÀU

16/ GEL MẮT MÈO EXTREME+TM 5D

17/ GEL MẮT MÈO 9D

18/ IND GEL BUILDER

19/ Sơn Gel EXTREME+ Line Art