Bạn có quan tâm đến việc bán hàng trên SamNailSupply.com không?

SamNailSupply.com Marketplace giúp bạn dễ dàng bán những sản phẩm tuyệt vời của mình cho hàng nghìn khách hàng thân thiết của chúng tôi với không có thiết lập hoặc phí hàng tháng.

Làm thế nào nó hoạt động?

Là người bán trên Thị trường SamNailSupply.com đã được phê duyệt, bạn sẽ:

  1. Thêm mặt hàng của bạn : Xây dựng danh mục của bạn, kiểm soát hàng tồn kho và định giá bằng một trong những phương pháp tích hợp thuận tiện của chúng tôi.
  2. Hoàn thành đơn đặt hàng của bạn : Quản lý đơn đặt hàng và phương thức vận chuyển, vận chuyển hàng trực tiếp đến khách hàng của bạn và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.
  3. Được trả tiền : Không cần thiết lập hoặc phí hàng tháng! Một khoản phí hoa hồng nhỏ sẽ tự động được khấu trừ từ khoản thanh toán nhanh chóng của bạn cho các mặt hàng đã bán.

Hãy tham gia cộng đồng những người bán hàng chuyên nghiệp, được tôn trọng của chúng tôi ngay hôm nay!

THAM GIA NGAY